Get Adobe Flash player

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

tawat2นายธวัช  ทองโอภาส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ค้นหา

tawat3

นายธวัช ทองโอภาส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่

โทรศัพท์ 0815151297


 

papas sutisa

                  นายประภาส  ช้างเชื้อ
           รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

               โทรศัพท์ 0819910583 

                 นางสาวสุทิสา   บำรุงญาติ
             รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                 โทรศัพท์ 0892262353 

 


juy

นายจุย  เทียนเทศ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่

โทรศัพท์ 0927165124

 


 

โทรศัพท์ 0815151297

sutisa

หนังสือราชการ สถ.

Contribute!