Get Adobe Flash player

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

tawat2นายธวัช  ทองโอภาส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ค้นหา

tawat3

นายธวัช ทองโอภาส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่


 

papas sutisa
                  นายประภาส  ช้างเชื้อ
           รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
                 นางสาวสุทิสา   บำรุงญาติ
             รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 


juy

นายจุย  เทียนเทศ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่

 


 

หนังสือราชการ สถ.

Contribute!