Get Adobe Flash player

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

tawat2นายธวัช  ทองโอภาส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ค้นหา


pavat
นายประเวศน์  ศิลประดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

warawut1 puy tospon
        นายวราวุฒิ  ปั้นงาม
      นายช่างโยธาชำนาญงาน
        นายกัมพล  พรมเดช
       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา 
       นายทศพร  ช้างเชื้อ
        ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
   jack tom
     นางแก้วกัลยา  เพ็งอุ่น
        ผช.ธุรการกองช่าง
         นายปิยะ  ฉ่ำเฉลียว
         พนักงานขับรถยนต์
   นายเกียรติศักดิ์  ทองโอภาส
         ผู้ช่วยช่างประปา 

 

หนังสือราชการ สถ.

Contribute!