สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

ปี 2560 ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ปี 2561 ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ปี 2562 ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ปี 2563 ไม่มีเรื่องร้องเรียน